Informace o sdružení

Sdružení sportovních klubů Litvínov, z.s. je občanským sdružením spojujícím jednotlivé sportovní kluby působící v Litvínově. Cílem sdružení je vzájemná sportovní spolupráce na straně jedné, koordinace při prosazování společných práv a zájmů na straně druhé. V současné době SSK sdružuje celkem 22 klubů.

Z historického hlediska SSK navazuje na TJ CHZ ČSSP Litvínov, posléze Sportovní klub Chemopetrol Litvínov. Tento se v roce 1995 přeměnil na občanské sdružení SSK Chemopetrol Litvínov a jednotlivé sportovní kluby se transformovaly na samostatná občanská sdružení. Tím byl položen základ stávajícímu uspořádání a vzájemným vztahům mezi SSK a sportovními kluby. V roce 2007 došlo na základě rozhodnutí VH SSK v rámci změny stanov k úpravě názvu na aktuální Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s.

Kontakt

Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s.
SSK Litvínov
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
IČ 44223285

Kontaktní osoba: Lenka Dvořáková
Tel.: +402 778 412 992
E-mail: ssklitvinov@seznam.cz

Představenstvo SSK Litvínov

Předseda
Ing. Marek Tomčík
tel. 602545022
marek.tomcik@seznam.cz

Místopředsedkyně
Lenka Dvořáková
tel. 606545525
sportaslenka@seznam.cz

Tomáš Langhammer
tel. 736640998
tomas.langhammer@seznam.cz

Miroslav Mikolášek
tel. 775791254
mikolasek@spurmm.cz

Václav Beránek
tel. 725716411
vaclav.beranek@seznam.cz

Kontrolní komise

Bc. Radek Bláha
736 508 112
stolnitenislitvinov@đeznam.cz

Gabriela Soukupová
607 221 832
G.Soukupova@seznam.cz

Petra Řehořová
776 397 703
petra.karlikova@seznam.cz

Aktuálně

Sporťáček 2018

28. 9. 2018

Vážení přátelé,

(pokračování)

údržba web. stránek

14. 8. 2018

Vážení přátelé a návštěvníci našich stránek, v současné době probíhá údržba a aktualizace  našich stránek.

(pokračování)

Sportovní kalendář

Od pátku 28.9. 9:00 do pátku 28.9. 14:00
Sporťáček 2018
svátek sportu ve Voigtových sadech